Pulang Secepatnya

Beberapa hari belakangan terpacu untuk merumuskan ulang rencana-rencana jangka panjang (Jika Allah masih memberikan waktu) berada di mana, kapan waktunya, untuk apa, dll. Merasa sudah menjalani banyak sekali hari-hari di Yogyakarta, terlalu banyak waktu yg dihabiskan melebihi  rencana awal yang telah saya susun di Life Mapping tahun pertama masa perkuliahan. Continue reading